Många skaffar en braskamin bara för att mysa vid kulna vinterkvällar medan andra vill ersätta en del av elen eller oljan med ved. Båda anledningarna är skäl nog att skaffa en braskamin. Samtidig kan du spara en del pengar.

Braskaminer


Det krävs inget fundament eller förstärkning av golvbjälklaget för att installera en braskamin. Den lätta konstruktionen gör också att braskaminen inte lagrar någon värme. Vissa nya braskaminer kan dock hålla värmen något längre på grund av att de är lite tyngre. De innehåller till exempel keramik som lagrar värmen längre. I en modern kamin ska du kunna elda på låg effekt, vilket innebär att du kan elda betydligt längre och få en jämnare temperatur jämfört med andra braskaminer.
Innan du bestämmer dig är det viktigt att du tar reda på bredden och höjden så att kaminen får plats.

Spisinsatser


En spisinsats är en liten sluten kamin med luckor som monteras i den öppna spisen. Om du har en öppen spis kan du med hjälp av en spisinsats utnyttja energin i veden bättre. Med en insats ökar verkningsgraden för en öppen spis; luftflödet genom skorstenen minskar och därmed stannar mer värme kvar i huset.

Se upp med heta kaminer


Både braskaminer och spisinsater har heta ytor som du kan bränna dig på.

Placera rätt för bra värmespridning


Placera gärna braskaminen centralt på nedre våningen. Då kan värmen som stiger uppåt lätt sprida sig i huset. Om du håller dörrarna öppna skiljer det ofta inte mer än en till två grader mellan rummen. Bäst fungerar det i hus med öppen planlösing.

Reserv vid elvabrott


Om en braskamin med fläkt ska fungera som reserv vid elavbrott måste du skaffa en elomformare, så att fläkten kan drivas av ett bilbatteri. Tänk på att fläkten kan bullra.

Kakelkaminer


En kakelkamin är en variant av braskamin som på utsidan ser ut som en kakelugn.

Brasved


Brasved finns att köpa nästan i hela Sverige. På webbplatsen Svensk Ved hittar du ett register över Sveriges vedleverantörer, se sidan Vedhandlare i Sverige. Har man tillgång til egen skog så är det en billig lösning att själv göra jobbet, man får dock ta i beaktande att det är ganska tidskrävande att producera ved, helst om det sker i liten skala.

Pelletskorgar


Med en pelletskorg kan du elda med pellets även i den öppna spisen eller i braskaminen. Fördelen är att pellets är lättare att hantera och du får betydligt mindre aska än om du eldar med ved. Du får också en jämnare värme.
Korgarna finns i flera storlekar. Man tänder pelletsen uppifrån, med hjälp av till exempel tändblock eller tändvätska. Fyll inte på med nya pellets direkt på askan.
Töm ur askan eller elda växelvis i två korgar om du vill att det ska brinna längre. Var försiktig så att du inte bränner dig.

Gör en bygganmälan och kontakta sotaren


I de flesta fall räcker det att göra en bygganmälan till kommunens byggnadsnämnd minst tre veckor innan installationen påbörjas. Sotaren måste alltid göra en besiktning och godkänna eldstad och skorsten innan du börjar elda.

Miljömärkta braskaminer

Symbol: Svanmärke
Braskaminer kan miljömärkas med det nordiska miljömärket Svanen. En svanenmärkt kamin har hög verkningsgrad och ger låga utsläpp av miljöfarliga- och hälsofarliga ämnen. Den tillverkas utan onödiga gifter och metaller. Svanen ställer krav på oberoende tester och installations- och skötselanvisningar. De företag som tillverkar en svanenmärkt braskamin kan också rekommendera kunniga installatörer.
Läs mer på www.svanen.nu

P-märkning

Symbol: P-märke
En braskmanin eller kakelkamin kan vara P-märkt. Bakom märkningen står Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP, i Borås. För P-märkningen ställs det högre krav på funktion, miljö, effektivitet och säkerhet än i bygglagstiftningen. Dessutom uppfyller tillverkaren krav på drift- och skötselinstruktioner. Att kraven uppfylls kontrolleras av ett ackrediterat laboratorium.

Service och skötsel


En braskamin, kakelkamin eller spisinsats måste sotas vart tredje år. I övrigt krävs det samma skötsel och service som vid all vedeldning. Se vidare under avsnittet "Att elda med ved"..

  hem :: produkter :: kontakt
Design and hosting by mld..