Elda med ved

Ljudet från sprakande ved är hemtrevligt. Det är dock en konst att elda rätt med minsta möjliga utsläpp och att se till att veden är lagom stor och torr. Fördelen är att det är ett inhemskt bränsle som inte ökar utsläppen av koldioxid.

Egen ved kräver mycket jobb


Det krävs mycket jobb med att hugga, kapa, klyva och trava ved. Du behöver utrustning som motorsåg, vedkap och yxa, samt utrymme att lagra veden både i och utanför huset.

Lagra veden väl


Den kapade och kluvna veden bör torka under tak minst ett år innan den används. Kluven ved torkar fortare. Lagra helst inte brasved direkt på marken. Växande träd har en fukthalt på cirka 60 procent. Ved som torkat utomhus har 30 procent. Om veden torkat inomhus är fukthalten endast 15 procent.

Olika träslag


Tyngre ved som björk, bok och ek ger mer värme än till exempel gran. Elda aldrig med målat eller impregnerat virke. Du får heller inte bränna hushållssopor.

En konst att elda rätt


Det är en konst att elda rätt i sin vedpanna, kakelugn eller kamin. Det är inte så enkelt att du bara kan peta in en pinne i brasan. Med förhoppningen att få veden att brinna länge begår många felet att lägga in stora vedträn och stänga spjället. Detta leder bara till giftiga rökgaser, sot och tjära. En del går ut genom skorstenen och förorenar luften och en del fastnar i rökkanalen och ökar risken för brand. För att elda rätt måste storleken på vedträna anpassas efter eldstaden. Det måste också finnas tillräckligt med luft så att förbränningen sker vid hög temperatur och med lite rök. Det är bättre att elda fortlöpande än att tända en brasa då och då.

Undvik pyreldning


En vedpannas effekt är svår att reglera. Pannan ger värme tills veden brunnit ut. Pannans effekt får aldrig regleras med dragregulatorn. Resultatet blir bara en så kallad pyreldning med kraftig rök som innehåller tjära. Pyreldningen uppstår då eldstaden inte får tillräckligt med förbränningsluft. Dragregulatorn är en säkerhetsutrustning, som ska avbryta eldningen innan pannan börjar koka.

Aska ska förvaras rätt


Sot och aska ska förvaras i plåtkärl med tättslutande lock. Glöd kan finnas kvar i flera dagar, så var noga med att askan är ordentligt släckt innan du sprider den i trädgården. Askan innehåller näringsämnen och fungerar som gödning. För mycket aska är dock inte bra. Kommer veden från ett försurat område kan den innehålla tungmetaller. Kontakta din kommun om du har problem med överbliven aska.

Krav på skorsten


Kontrollera att rökkanalerna har tillräcklig yta och ger bra drag för den panna du tänkt välja. Skorstenen ska vara tät så att inte giftiga gaser tränger in i huset. Den ska också vara isolerad så att det inte börjar brinna i intilliggande byggnadsdelar. Temperaturen på ytan måste vara lägre än 100 grader och temperaturen intill brännbara byggnadsdelar får inte överstiga 80 grader.

Anmälan till byggnadsnämnden


Ska du bygga en ny skorsten måste du göra en bygganmälan till kommunens byggnadsnämnd minst tre veckor innan arbetet påbörjas. Om du idag eldar med olja måste sotaren godkänna skorstenen eftersom vedeldning ger varmare rökgaser än olja. För att sänka temperaturen installeras en så kallad motdragslucka. Genom den tas sval luft från pannrummet in och blandas med rökgaserna.

  hem :: produkter :: kontakt
Design and hosting by mld..